Roger – Capricho De Dioses (2017)

Roger – Capricho De Dioses (2017)

Mallu Magalhães – Vem (2017)

Mallu Magalhães – Vem (2017)

Natalia Lafourcade – Musas (2017)

Natalia Lafourcade – Musas (2017)

Ozomatli – Non-Stop: Mexico to Jamaica (2017)

Ozomatli – Non-Stop: Mexico to Jamaica (2017)

Juanes – Mi Sangre (2005)

Juanes – Mi Sangre (2005)